Doç. Dr. Ömer Ündül

2021-2022

 

 

 

Jeoteknikte Veri Toplama ve Değerlendirme

 

Data Collection and Evaluation in Geotechnics

 

****************************************************************

 

 

Mühendislik Jeolojisi

 

****************************************************************

 

 

MEF ÜNİVERSİTESİ

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

 

GEOLOGY

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayfanın resmi bağlayıcılığı yoktur

undul@itu.edu.tr