Depremlerin etkileri üç önemli konu başlığı ile değerlendirilebilir.

I Deprem özellikleri

Deprem büyüklüğü, süresi, derinliği, bulunduğunuz coğrafi lokasyona uzaklığı, deprem dalgalarının boyu ve yönü vb.

 

II Bulunulan coğrafi konumun jeo-mühendislik özellikleri

Yapının zemin (tutturulmamış ayrık malzeme), kaya veya zayıf kaya üzerinde olması, bu ortamların özellikleri (fiziksel -su içerikleri, birim ağırlıkları boşluk oranları vb.- ve mekanik özellikleri – dayanımları, yük altındaki davranışları), yeraltı suyu varlığı, ortam zemin ise temel kaya derinliği, ortam kaya ise ayrışma durumu ve süreksizlik özellikleri (çatlak, kırık durumu ve bunların özellikleri), morfolojik koşullar (eğimli alan, bölgeyi sınırlandıran farklı fay çatlak vb. olma durumu, özellikle zemin ortamlarında bulunulan topoğrafik alanın çanak şeklinde veya geniş ova ortamları olması vb.)

 

III Yapı özellikleri

Yapıların inşa edildikleri jeolojik ortam ile uyumlu olarak dizayn edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapı ve zemin farklı tepki verecekleri için istenen performans sağlanamamaktadır. Ayrıca yapı elemanları deprem dalgası yönü ve muhtemel deprem büyüklükleri göz önüne alınarak tespit edilmektedir.

 

Deprem özelliklerini değiştiremeyiz.

Yer özelliklerini değerlendirebilir, tarifleyebilir ve nasıl davranacağını saptayabiliriz, gerekirse iyileştirme yapabiliriz.

Mühendislik yapımızı ortam koşulları ile uyumlu yapabiliriz. En iyi mühendisler gerektiğinde proje yerini değiştirebilecek akla, iradeye ve bilgiye sahip olanlardır. Mühendislik çalışmalarının tek amacı insanların ihtiyaçlarını sorunsuzca karşılamak, yaşam konforu ve kalitesini arttırmak ve tüm bunları belirli güvenlik koşulu altında ekonomik olarak gerçekleştirmektir.

 

 

Kaynak göstererek kullanılırsa sevinirim - ÖÜ