JEOLOJİK TASARIM

 

İzleri ile verilen düzlemlerin arakesiti

İki Düzlemin arakesiti Epürde gösterim