PROJE ÖDEVİ

 

 

Konu:

Dünya’da 2000-2020 tarihleri arasında olmuş M>6 olan bir depremin incelenmesi. Aşağıdaki konu başlıklarını kapsamalıdır.

•       Coğrafik konumu (Merkez üssü)

•       Jeolojik Konumu

•       Deprem özellikleri (Odak derinliği, büyüklük, süre, tür vb)

•       Zemin koşulları (kaya ortamı, zemin ortamı vb)

•       Hasarlar (yakın ve uzak bölgedeki şiddeti)

•       Hasarların nedenleri - Yorumlarınız

 

 

 

Ödevlerinizi en geç Final Sınav günü undul@itu.edu.tr adresine pdf formatında yollamanız gerekmektedir.

Yazım kuralları olarak, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tez yazım formatınını kullanınız. Dosya adını, öğrenci numaranız_Ad_Soyad şeklinde tanımlayınız.