YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

Dönem ödevi hatırlatması – XX XX XXXX

Ders notları 1-4

Giriş, Temel kavramlar, Tarihsel gelişim

Yerin yapısı

Mineraller ve Kayaçlar

Magmatik kayaçlar

Konularını içeren ilk 4 haftanın ders notları için tıklayınız

Yardımcı Videolar

Yardımcı Okumalar-Kaynaklar

Ders notları 5-8

Sedimenter ve Metamorfik kayaçlar

Faylar ve Depremler

Süreksizlikler

Haritalar, Jeoloji Haritaları

Jeoloji Haritaları ve Kesitler

Konularını içeren ikinci 5 haftanın ders notları için tıklayınız

Ders notları 9-12

Ayrışma

Tüneller

Heyelanlar

Konularını içeren ders notları için tıklayınız

FİNAL SINAV SORULARI

 

SINAV KAĞIDI TESLİM LİSTESİ