YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Ders notları 1-4

Giriş, Temel kavramlar, Tarihsel gelişim

Yerin yapısı

Mineraller ve Kayaçlar

Magmatik, Metamorfik ve Sedimenter kayaçlar

Konularını içeren ilk 4 haftanın ders notları için tıklayınız

Ders notları 5-8

Faylar ve Depremler

Süreksizlikler

Haritalar, Jeoloji Haritaları

Jeoloji Haritaları ve Kesitler

Konularını içeren ikinci 4 haftanın ders notları için tıklayınız

Ders notları 9-12

Ayrışma

Tüneller

Heyelanlar

Konularını içeren ders notları için tıklayınız

FİNAL SINAV SORULARI

 

SINAV KAĞIDI TESLİM LİSTESİ